Megvásárolható Kiadványok - BOCS.EU Megvásárolható Kiadványok - BOCS.EU
Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni? A Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület
 

Képes szöveggyűjtemény globális képzéshez, családtervezési kompetencia-
neveléshez.- szerk.: Simonyi Gyula- 188 oldal-színes indiai fotókkal illusztrált
Ára: 2800 Ft/db (5 db-tól: 1960 Ft)

Banizs Károly, J. Mező Éva és Takács András Attila gyönyörű 300 oldalas albuma 318 fotóval, természetfilm DVD-vel, a BOCS Alapítvány kiadásában.

Ára: 5600 Ft/db

Akció!

3 példány 50%-os kedvezménnyel 2800 Ft/db

Részletek…

A fenntartható életmód kulcsfogalma az ökológiai lábnyom. Amelynek két alap-száma a népesség és a fogyasztás. Az utóbbival sokan foglalkoznak, akikben már tudatosult a felelősségérzet a Földért. Az előbbivel sok-sok évtized óta nem merünk igazán szembenézni.
Sokak számára megbotránkoztató az a gondolat, hogy fékezni kellene az emberiség szaporodását, sőt: csökkenteni kellene a népességet. De talán azért megbotránkoztató, mert rögtön drasztikus, embertelen megoldások képei ugranak elő. Pedig „csak” arról van szó, hogy „az emberiséget mára végveszélybe sodorta az évi sok tízmillió, a párok szándéka ellenére történő foganás”, vagy ahogy John Lennon mondja: „Az emberek kilencven százaléka ezen a bolygón, különösen Nyugaton, egy üveg viszkiből fogant valamelyik szombat éjjel, nem a gyerekvállalás szándékával. Kilencven százalékunk baleset – nem ismerek senkit, aki tervezett volna gyereket.”
Vagyis a szerelem, a szeretkezés, a gyermeknevelés kultúrája mellett meg kellene tanulnunk a gyermeknemzés kultúráját. A nemzés tudatosságát.
Nehéz erről a kérdésről elfogulatlanul, bölcsen gondolkodni és beszélni, mert kényes téma. Kényessé teszik valláserkölcsi beidegződések, napjaink Magyarországán ellentmondásossá teszi a lakosság fogyása, nehéz összeegyeztetni a globális és lokális szempontokat, mégis: foglalkoznunk kell vele. A Föld – a földi élet – fenntarthatóságáért.
Ezekről a kérdésekről szól a könyv. Higgadtan, de határozottan. Nem tiltva, hanem tanítva. Mindenkinek ajánlom figyelmébe. A környezeti nevelés (fenntarthatóságra nevelés, globális nevelés stb.) „kötelező irodalma”.
(Victor András)

„A Millenniumi Fejlesztési Célok és különösen a nyomor és éhezés megszüntetése nem érhetők el, ha nem célozzuk meg nyíltan a népesedés és reproduktív egészség kérdéseit.”
Kofi Annan, ENSZ ex-főtitkár

„A családtervezés nagyobb jótétemény, több embernek és kevesebb költséggel, mint bármely egyéb technológia, ami az emberiség rendelkezésére áll.”
James Grant, UNICEF

„Napjaink legnyomasztóbb kérdései a mértéktelen népszaporulathoz kapcsolódnak … Minden negyedik ember sorsa, hogy éhezve, tudatlanságban, betegen, fölöslegesen tengesse napjait. Havonta újabb milliók szorulnak a társadalom peremére.”
Aurelio Peccei, Római klub, 1981


Szerző: Simonyi Gyula
Csoport, mozgalom, irányzat (ahonnan származik): Bocs Alapítvány
Korosztály: felnőttek, fiatalok, középkorúak, tizenévesek
Célcsoport: döntéshozóknak, vezetőknek, médiában dolgozóknak, mozgalmi önkénteseknek, művészeknek, nevelőknek, oktatóknak, vallásos embereknek, vásárlóknak
Mire való (módszer, alkalom): elmélkedés, felnőttoktatás, iskolai oktatás, tréning, csoporttalálkozó
Copyright: Minden jog fenntartva

 

Részletek…

Annotáció: „A város által fokozatosan körbenőtt Sóstó ma Székesfehérvár jelentős természeti értéke. A volt homokbánya területe országos védettségű, maga a tó (ma már nagyobbrészt nádas) és környezete helyi védettséget élvez. … Hosszú évtizedek során sok emberi beavatkozás érte, … de a természet visszahódította a területet, magába ötvözve a mesterséges beavatkozásokat is. A változatos, szinte hamisítatlan természeti környezetben sokszínű élővilág, számos védett növény- és állatfaj találta meg otthonát. A betonrengeteg lakója karnyújtásnyi távolságon belül juthat egy „szelet” természethez, ha a városi nyüzsgésből kikívánkozik.” (11. old.)

„Végül is a szerzőhármas elérte célját. Olyan monográfiát hozott létre, amely sokoldalúságával, elkötelezettségével kiemelkedik a hasonló művek sorából. Elkötelezett a természet e kicsiny darabkájának megőrzése mellett, amely kitartóan őrzi a helybéli múlt jeleit, akármennyire is megtépte a sors, akárcsak a királyi várost viharos történelme. Olyat, amely – nem egyszer a szakmai nyelv bölcs tolmácsolásával – felvilágosít, az értékek megbecsülésére tanít, és sokat tesz azért, hogy az arra fogékony olvasóban is felébressze a felelősséget szűkebb környezete iránt. És nem utolsó sorban alkotóik erős judíciuma révén hozzájárul a Székesfehérvári Sóstó hosszú távú fenntartásának megalapozásához.
Ezért ajánlja melegen a művelt Nagyközönségnek, diákoknak, szakembereknek okulásra, gyönyörködésre ezt a szép albumot a hajdani fehérvári diák.”
(Fekete Gábor Dr., a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja)

A természet szívós ellenállóképességéről és megújító őserejéről, a helyi közösség megpróbáltatásairól és szívós tenni akarásáról mesél – tudós evolúcióbiológiai fejtegetésekkel, közérthető növényföldrajzi, ökológiai és környezetjogi ismeretterjesztő fejezetekkel, színpompás fotókkal, helyi krónikával, emlékezésekkel, színes anekdotákkal, s még túraajánlatokkal is – ez a sokoldalú botanika-, ornitológia-, földrajz-, és történelemkönyv. Megható és meghökkentő történet az egykorvolt lápvilágról…
(Jövő Nemzedékek Ombudsman)


Földrajzi hely (amiről szól): Székesfehérvár

Történelmi korszak (amiről szól): XIX. század, XVIII. század, XX. század, XXI. század

Célcsoport: vásárlóknak

Mire való (módszer, alkalom): elmélkedés, filmklub, tábor, erdei iskola

Megvásárolható Kiadványok - BOCS.EU
Oktatócsomag a Globalizáció Kihívásaihoz Globális Képzés mappa
Az oktatócsomag (kötet+feladatlapok) Árak:
4800 Ft/db + postaköltség
5 példány feletti megrendelés esetén:
3600 Ft/db + postaköltség
20 példány feletti rendelés esetén:
2400 Ft/db + postaköltség
Melléklet (a diákok kezébe adható feladatlap készlet) ára: 1000 Ft/csomag
A melléklet csomag 60 A4 oldalnyi színes feladatlapot tartalmaz, ami a tanári oktatócsomagnak eleve része, de kérhető külön, hogy a diákok kezébe lehessen adni.
.
Szép képekkel, érdekes ábrákkal és magyarázatokkal a fenntarthatóság gondolkodásmódját hozza a környezetében megfordulók szeme elé a napi használat során. Pedagógusok, trénerek számára belseje kihajtva ökolábnyom oktatáshoz poszterként használható.

Ára: 500 Ft/db

 

Részletek…

Az oktatócsomagot nemzetközi globális nevelési szakértő csoport dolgozta ki az angliai Field Studies Council vezetésével 2011-ben. A kézikönyv a 12-17 éves fiatalokat gondolkodásra ösztönzi a világban elfoglalt helyükről és a világ többi részével való kapcsolatukról, és felkészíti őket a cselekvésre az iskolájukban, otthon és a helyi közösségekben.

A tananyag két átfogó témára összpontosít: Biodiverzitás és szegénység, valamint Klímaváltozás és gazdaság. A cél a különböző problémák közötti kapcsolatok megmutatása, megtapasztalása, kiemelve az összefüggéseket, a kölcsönhatásokat, és a lokális-globális kapcsolatokat. 10 leckén keresztül nevel az aktív állampolgárságra. A diákok megtanulhatják, hogy a különböző tevékenységeken keresztül hogyan érhetnek el igazi változást. Struktúrája nagyon rugalmas, különböző osztályokban és tantárgyakban is felhasználható. Minden lecke egy gondolkodási készségre koncentrál, amely fejlődik a lecke
különböző részeinek használata során. A kiadvány elsősorban tanárok és nem formális oktatás iránt elkötelezettek számára készült és minden leckéhez az adott témához tartozó feladatlapok tartoznak, képek, grafikonok és idézetek. A 60 oldalnyi feladatlapot mellékletként külön meg lehet rendelni, így a tanulók a kezükben tudják tartani a szemléltető eszközöket.
Az Oktatócsomagot egyaránt lehet használni formális és nem formális oktatásban.

Néhány idézet a felhasználóktól. Mit nyertek az Oktatócsomag használata során?

„Új hozzáállás, új módszertan a munkám során. Könnyebben tudtam motiválni a tanulókat!”

„Nagyon hasznos és könnyen használható módszerek a fejlesztési képzésben. Eddig ez hiányzott az iskolánkból.”

„Jó segédanyag, amely segíti a diákokat a globális problémák megértésében valamint abban, hogy igazi lépéseket tegyenek.”

Részletek…

Dekoratív külsejű kiadvány amelynek műfaja igen szokatlan: dosszié, amelyben papírokat tarthatunk, ugyanakkor felületei tele vannak információval. A Föld túlterhelését egészében és régiókra bontva mutatja, hangsúlyt helyez az ökológiai lábnyom gyakran elhanyagolt demográfiai tényezõjének megértetésére is.

Anyaga többek között a Global Footprint Network és a WWF közös ökolábnyom jelentésébõl, Meadows és munkatársai magyarul is megjelent (e listán is ismertetett) könyvébõl (A növekedés határai – harminc év múltán, Kossuth Kiadó, 2005) és az ENSZ népesedési programjának 2005. október 12-i jelentésébõl származik. Pedagógusok, trénerek számára kihajtva poszterként is használható az ökológiai lábnyom oktatásához.

A BOCS Alapítvány nyitott arra is, hogy kellő példányszám igénye esetén a dossziét egy-egy adott szervezet, cég, esemény számára testre szabott változatban elkészítse és kiadja.

2006-os újra kiadását a Külügyminisztérium és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, webes megjelenítését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta.


Szerző: Simonyi Gyula

Csoport, mozgalom, irányzat (ahonnan származik): Bocs Alapítvány

Célcsoport: döntéshozóknak, vezetőknek, médiában dolgozóknak, mozgalmi önkénteseknek, nevelőknek, oktatóknak, vásárlóknak

Mire való (módszer, alkalom): felnőttoktatás, iskolai oktatás, tréning, csoporttalálkozó

Donella H. Meadows: Világpolgár Időökológia - BOCS.EU Természet és Béke Kalendárium - BOCS Alapítvány
Donella H. Meadows: Világpolgár – Időökológia Természet és Béke kalendárium
Gyűjtemény a világhírű amerikai ökológus (1941-2001) írásaiból, aki a Római Klub A növekedés határai c. 1972-es jelentése társszerzőjeként 28 nyelven, sokmillió példányban megrengette a világot.

– 217 oldal

Ára: 1200 Ft/db

Mérete: 20×20 cm,

900 Ft/db

A bármely évben használható naptár, öko-béke információkkal minden napra (válogatás a Bocsmagazin ill. az enapon.hu adatbázis anyagából).

Részletek…

Donella H. Meadows írásai
Tartalomjegyzék: Donella Meadows, A növekedés határai c. könyv szerzője, 2001-ben meghalt.

Könyvét kiadtuk a Föld Napjára

A hírek háttere (The news behind the news)

Reakcióidő: Mennyi idő szükséges a reagáláshoz
– Dana Meadows és Alan AtKisson (Forrás: Balaton Bulletin, Fordította: BOCS)


Kikről szól (csoport): Balaton Group

Szerző: Meadows, Donella H.

Fordító (az aktuális anyag nyelvére): György Lajos, Simonyi Gyula

Csoport, mozgalom, irányzat (ahonnan származik): Balaton Group, Bocs Alapítvány

Részletek…

Annotáció: 2006-os újra kiadását a Külügyminisztérium és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, webes megjelenítését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta.


Szerző: Simonyi Gyula

Csoport, mozgalom, irányzat (ahonnan származik): Bocs Alapítvány

Korosztály: felnőttek, fiatalok, idősek, középkorúak, tizenévesek

Célcsoport: döntéshozóknak, vezetőknek, humán értelmiségieknek, médiában dolgozóknak, mozgalmi önkénteseknek, művészeknek, nevelőknek, oktatóknak, reál értelmiségieknek, vállalkozóknak, vallásos embereknek, vásárlóknak

Mire való (módszer, alkalom): buli, elmélkedés, felnőttoktatás, iskolai oktatás, stand, tábor, erdei iskola, tréning, csoporttalálkozó, vetélkedő

Copyright: Minden jog fenntartva.

.

Megrendelés

* kötelezően kitöltendő mező
Afrika demográfiai kihívásai ingyenesen letölthető | BOCS Civilizációtervezés Alapítvány

Az Afrika demográfiai kihívásai ingyenesen letölthető azok részére, akik már karbonsemlegesek, támogatták a BOCS Civilizációtervezés Alapítványt, segítettek a tények, hírek megosztásában stb. és jelszóval rendelkeznek.

LETÖLTÉS (jelszó szükséges!)

Ha még nem rendelkezel jelszóval vedd fel a kapcsolatot velünk, és válogathatsz a segítés 9 lehetőségéből.

 

 


Az árak nem tartalmazzák a postaköltséget.

A kapcsolatfelvételkor tisztázni fogjuk, hogy utánvétellel vagy számla ellenében előre utalással kívánja megfizetni az ellenértéket.