Aktuális képzések, események, média

Aktuális képzések, események, média - bocs.euA BOCS Civilizációtervezés Alapítvány szívesen tart előadást vagy akár több napos képzést, esetleg kötetlenebb formákban beszélgetést, vetélkedőt, ad szakértői segítséget ökológiai ismeretterjesztésben, globális képzésben, cégeknek a társadalmi felelősség stratégiájuk kialakításában, ír cikket, ad interjút, vesz részt rádió és tévé programokban, a fenntartható civilizációhoz kapcsolódó témákban, a magyar mellett angolul is,

az előző évek gyakorlata szerint elsősorban hazai és nemzetközi konferenciákon, tanfolyamokon, tantestületi értekezleteken és tanárképzéseken, nyári egyetemeken és kollégiumokban, ifjúsági fesztiválokon, iskolákban, táborokban és klubokban, hittanokon és lelkigyakorlatokon, rendezvényeken, stb.

Témakörök: az ifjúságra leselkedő időcsapdák, globális képzés, nemzetközi fejlesztés, Föld űrhajó, biodiverzitás, az evolúció múltja és jövője, ökológiai lábnyom, sebességek-nagyságrendek, népesedés és szexualitás, termelés-fogyasztás-szennyezés, konfliktuskezelés és béke, mozgalmak, kisherceg-életfilozófia, egyéni és közösségi életstratégiák, válság: veszély és esély, stb.

Földanya, valamint Öko-történelem csoportoktatásaink interaktív és vizuális módon a globális tényeket és megatrendeket, az emberiség sokévezredes útját és jövojét, majd a fenntartható civilizáció lényegét segítenek megérteni. Gondolkodásmódunk teljes megváltoztatására ösztönöznek és oktatják az egész életen át tanulás globális tájékozódási módszereit.

“Védekezz!” foglalkozásunk az időcsapdák elkerülésében segít. A globalizáció gyors folyamatai megnehezítik az előrelátást, így nagy horderejű kérdésekben megfontolatlanul hozott döntéseinkkel könnyen elronthatjuk életünket. Az évek múlásával az idő ránk zárul, a megtörténteket már nem lehet megváltoztatni, választási lehetőségeink erősen beszűkülhetnek. A foglalkozás növeli éberségünket, mozgósítja önvédelmi reflexeinket, közvetíti mesék, mítoszok, művészetek és vallások tanulságait, oktatja a megfontolt döntéshozatal lépéseit.

“Heuréka!” foglalkozásunk az intelligens életvitelt, a fenntarthatóság logikáját, az életminőséget, a nem-anyagi kincseket segít fölfedezni és megélni. Mindenkinek joga van a globalizáció kihívásaira felkészítő képzésre. Csak az fejlődés, ami csökkenti a globális ökolábnyomot.

Társadalmi felelősség konzultációnk cégeknek segít CSR (Corporate Social Responsibility, cégek társadalmi felelősségvállalása) stratégiájuk kialakításában. Gazdasági téren kiváló cégek is meghökkentően gyakran gondolják, hogy a globális válság csak a politikára és civil társadalomra tartozik. A társadalmi felelősségvállalásról a túlzásba vitt jótékonykodás jut eszükbe, ami csak veszélyeztetné versenyképességüket. Pedig a társadalmi felelősségvállalás nem jótékonykodás, hanem beruházás, ami megtérül. Win-win game, mindenki nyer játszma, a cég és a társadalom számára egyaránt. Persze minden beruházás csak akkor térül meg, ha kellő stratégiai elemzés után döntenek róla.

Foglalkozásainkat meghívásra, igény szerinti

– korosztálynak (felsős, középiskolás, fiatal, felnőtt, nyugdíjas),
– célcsoportnak (diákok, dolgozók, tanárok, trénerek, lelkészek, cégvezetők, döntéshozók, médiában dolgozók, mozgalmárok, politikusok, tananyagfejlesztők, stb.)
– létszámmal (kiscsoporttól a nagyelőadóig, tanteremtől a tornateremig, templomtól a szabadtérig, stb.),
– keretben (iskola, tábor, tanárképzés, konferencia, szeminárium, tréning, klubest, fesztivál, lelkigyakorlat, akadályverseny stb.),
– módszerrel (többnyire számítógépes animációk, kisfilmek és prezentációk vetítésével, de akár szabadban és áram nélkül is, vetélkedőként, elmélkedésként, játékosan, interaktívan stb.)
– eszközökkel (oktató animációk, saját személyes ökolábnyom kiszámítására alkalmas képeslap-sorozat és poszterek, mappa, kártya, kisfilmek, kalendárium, könyvek, stb.)
– időtartamban (45-90 perc, fél vagy egész nap, hétvége vagy egész hét),

magyarul és angolul tudjuk megtartani.

KAPCSOLAT >>

A kéréseknek sajnos csak korlátozott számban és körzetekben tudunk eleget tenni.