Aktuális képzések, események, média - bocs.euA BOCS Civilizációtervezés Alapítvány szívesen tart előadást, képzést, esetleg kötetlenebb formában beszélgetést, vetélkedőt. Szakértői segítséget ad ökológiai ismeretterjesztésben, globális képzésben, cégeknek a CSR stratégiájuk  kialakításában. Cikket ír, interjút ad, részt vesz rádió-, és tévéprogramokban, a fenntartható civilizációhoz kapcsolódó témákban, a magyar mellett angolul is.

Előadásokat tart hazai és nemzetközi konferenciákon, tanfolyamokon, tantestületi értekezleteken és tanárképzéseken, iskolákban, egyetemeken, kollégiumokban, fesztiválokon, táborokban és más rendezvényeken.


Témakörök:

Népesség és Ökolábnyom, Kisherceg Életstratégia, Globális Képzés, Időcsapdák, nemzetközi fejlesztés, népesedés és szexualitás, Föld űrhajó, biodiverzitás, az evolúció múltja és jövője, sebességek-nagyságrendek, termelés-fogyasztás-szennyezés, konfliktuskezelés és béke, stb.


Képzések: (válogatás)

“Földanya”, valamint “Öko-történelem” csoportoktatásaink interaktív és vizuális módon segítenek megérteni a globális tényeket és megatrendeket, az emberiség sokévezredes útját és jövőjét, majd a fenntartható civilizáció lényegét. Gondolkodásmódunk teljes megváltoztatására ösztönöznek és oktatják az egész életen át tanulás globális tájékozódási módszereit.

“Időcsapdák” foglalkozásunk az olyan rossz döntések elkerülésében segít, amikről csak jóval később derül ki, hogy rossz döntés volt. A globalizáció gyors folyamatai megnehezítik az előrelátást, így nagy horderejű kérdésekben megfontolatlanul hozott döntéseinkkel könnyen elronthatjuk életünket. Az évek múlásával az idő ránk zárul, a megtörténteket már nem lehet megváltoztatni, választási lehetőségeink erősen beszűkülhetnek. A foglalkozás növeli éberségünket, mozgósítja önvédelmi reflexeinket, közvetíti mesék, mítoszok, művészetek és vallások tanulságait, oktatja a megfontolt döntéshozatal lépéseit.

“A Kisherceg életstratégia” foglalkozásunk az intelligens életvitelt, a fenntarthatóság logikáját, az életminőséget, a nem-anyagi kincseket segít fölfedezni és megélni. Mindenkinek joga van a globalizáció kihívásaira felkészítő képzésre. Csak az fejlődés, ami úgy növeli az életminőséget, hogy közben csökkenti a globális ökolábnyomot.

Társadalmi felelősség konzultációnk cégeknek segít CSR (Corporate Social Responsibility, cégek társadalmi felelősségvállalása) stratégiájuk kialakításában. Gazdasági téren kiváló cégek is meghökkentően gyakran gondolják, hogy a globális válság csak a politikára és civil társadalomra tartozik. A társadalmi felelősségvállalásról a túlzásba vitt jótékonykodás jut eszükbe, ami csak veszélyeztetné versenyképességüket. Pedig a társadalmi felelősségvállalás nem jótékonykodás, hanem beruházás, ami megtérül. Win-win game, mindenki nyer játszma, a cég és a társadalom számára egyaránt. Persze minden beruházás csak akkor térül meg, ha kellő stratégiai elemzés után döntenek róla.


Foglalkozásainkat meghívásra, igény szerinti

– korosztálynak (felsős, középiskolás, fiatal, felnőtt, nyugdíjas),
– célcsoportnak (diákok, tanárok, trénerek, lelkészek, alkalazottak, cégvezetők, médiában dolgozók, mozgalmárok, politikusok, döntéshozók, tananyagfejlesztők, stb.)
– létszámmal (kiscsoporttól a nagyelőadóig, tanteremtől a tornateremig, stb.),
– keretben (iskola, tábor, tanárképzés, konferencia, szeminárium, tréning, klubest, fesztivál, lelkigyakorlat, akadályverseny stb.),
– módszerrel (többnyire számítógépes animációk, kisfilmek és prezentációk vetítésével, de akár szabadban és áram nélkül is, vetélkedőként, elmélkedésként, játékosan, interaktívan stb.)
– eszközökkel (oktató animációk, saját személyes ökolábnyom kiszámítására alkalmas képeslap-sorozat és poszterek, mappa, kártya, kisfilmek, kalendárium, könyvek, stb.)
– időtartamban (45-90 perc, fél vagy egész nap, hétvége vagy egész hét),

magyarul és angolul tudjuk megtartani.

KAPCSOLAT >>