Mi a globális képzés?Globális képzés - BOCS.EU

A környezeti nevelésnek már nagy hagyománya van nálunk. A békére nevelés kevésbé elterjedt, de Európában komoly hálózatok foglalkoznak konfliktuskezelés képzéssel. A nemzetközi fejlesztés és a hozzá kapcsolódó képzés az EU csatlakozással kapott lendületet. Elkezdődött a fenntarthatóságra nevelés ENSZ évtizede, de a demokráciára nevelés és emberi jogi képzés is napirenden van. Az egészségnevelés kiemelt helyen szerepel az iskolákban. A civil szférában jól ismert a multikulturális környezetre való felkészítés. Jelentős függőségektől óvó nevelés zajlik a drog, alkohol, dohányzás témájában, és föllelhető a népesedési képzés betegségektől (főleg AIDS) óvó eleme.

Hogyan áll össze ez a sokféleség globális képzéssé (GE, global education)?

GE: véges Földön fenntarthatóság

A GE egyik fő mondanivalója az, hogy a Föld gömbölyű! Az olvasó talán azt gondolja most, hogy ez közismert. De az emberiség helyzete azt mutatja, hogy ez a tény még nem jutott el a köztudatba. Kolumbusz is csak annyit értett meg belőle, hogy nyugat felé is érdemes rablóhadjáratokat indítani. Nem gondolt a Föld végességére az Újvilág kiszipolyozásakor. Nem tette föl a kérdést, hogy miért nem férünk el Európában, és amikor már az Újvilágot is telezsúfoltuk, akkor hová fogunk tovább terjeszkedni.

Azóta sem fogta fel a legtöbb döntéshozó, sem a hétköznapi ember, hogy a Föld gömbölyű, azaz véges. Az ENSZ Népesedési Program 2005-ös jelentése szerint évente közel nyolcvan millió nem-kívánt foganás történik csak a szegény országokban, de ezzel nagyon kevesen törődnek. „Ahol Isten báránykát ad, legelőt is ad hozzá” – próbálja Istenre hárítani a termékenység felelősségét a naiv szólás, feltételezve a Föld végtelenségét. Sok politikus és reklám véget nem érő növekedést ígér, sok gazdasági kalandor semmit nem kímélve tömi a zsebét erre hivatkozva. Fenntartható növekedésről (ill. növekedés értelemben vett fenntartható fejlődésről) beszélni önellentmondás.

A GE egyik alapvető célja a fenntarthatóság, amely NEM azt jelenti, hogy a dolgok még sokáig úgy folyhassanak, mint most! Egy egyszerű definíció a következő:

Fenntarthatóság = az ökolábnyom kisebb a biokapacitásnál.

Az ökolábnyomunk a népességgel és a fogyasztással arányosan nő, a környezetbarát megoldások pedig mérséklik. Ha nagyobb teher vagyunk, mint amekkora a Föld eltartóképessége, akkor

– tönkretesszük ezt az eltartóképességet, miközben egyre nagyobb népesség próbál megélni belőle,

– az élővilág, a gyengébb embercsoportok és a jövő generációk kárára élünk,

– pusztulnak az erdők, a talajok, a fajok, megbolondul a klíma, süllyed a talajvíz, fogynak az energia- és nyersanyagforrások, stb.

A történelemben számos civilizáció volt, amely túlterhelte földjét. Ezek néha összeomlottak, máskor újabb meghódított területeken folytatták a rablógazdálkodást. Mára a Föld túlterhelése globálissá vált, nincs már hova terjeszkedni. Az emberiség csak az összeomlásszerű, vagy az önkéntes, fokozatos CSÖKKENÉS között választhat népességben és a többi Földet-terhelő dolgokban (termelés-fogyasztás-szennyezés-erőszak).

Az Oázis-ábra: a GE dimenziói

A mellékelt oázis-ábrában a középső pálma mutatja a GE tíz elemét és ezek összefüggéseit (ld. alább). Vízszintesen a nagy és a három kis pálma az idő dimenziót szemlélteti. A baloldali kettő a történelmi folyamatok és okok megértését segítő jó és rossz példákat, a fenntartható ősi civilizációkat és az összeomlott civilizációkat jelképezi, a jobboldali a jövő generációk iránti felelősségre nevelést. A jobbfelé sivatagosodó talaj a romló eltartóképességű Földre utal, amely veszélyezteti a virágok gyümölcsbe fordulását.

Az ábra függőlegesen a GE téma-dimenzióit szemlélteti. A fenntartható megélhetésből (talaj, törzs) a személyiségfejlődés (beleértve a halált is túlélő lényegét) gyümölcsei táplálkoznak, de az emberen túl más lények és szépségek iránti felelősségre is nevel a GE.

A nap (asszociálható Aton napistenre, Ekhnaton fáraó szeretetvallására) a halált is túlélő emberi lényegre utal, amelynek fejlődése az élet értelme.

A viharfelhő szimbolizálja, hogy az élet megpróbáltatásaira nem a technokrata elhárítások (amelyek az emberből csupán a biológiai lényt látják) a megfelelő válaszok, hanem a személyiségfejlődés. A „rossz idő” kifejezés a turista-szemléletű időjárás-jelentésekből került a közbeszédbe. Pedig ha az időjárást állandóan zabolázzuk (fűtés, légkondi, autóval járás az eső miatt), azzal még zabolátlanabbá tesszük (hurrikánok stb.).

Miért éppen oázis? Mert az is önmagában egyensúlyban kell legyen, körülötte csak sivatag van, mint ahogy a Föld körül űr. Nem tud terjeszkedni, más területek eroforrásait elszedni, csak a napsütés jön neki, mint a Földnek is.

A képzés során részletesen bemutatjuk az oktatóábra összes elemét:

Az oázis-ábra: a GE dimenziói, elemei és struktúrája - BOCS.EU

Az Oázis-ábra: A Globális Képzés dimenziói, elemei, és felépítése

A Globális Képzés tréning megtartásának megrendeléséhez lépj velünk kapcsolatba!