Ki szeretne világnyomorba süllyedni?

Ha a jómódúak mind lesüllyednének a szegények (nem-OECD) átlag szintre, a Föld ekkora népességgel már akkor is túl lenne terhelve. Jószívűség és önzés ritkán mondja ugyanazt, de a fogamzásgátlás támogatását épp mindkettő megkívánja.

Ki szeretne világnyomorba süllyedni? | BOCS Civilizációtervezés Alapítvány

Forrás: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ecological-footprint-of-european-countries-2/assessment

Hogyan lehetséges, hogy a sokaknál se az önzés, se a jószívűség nem működik, amikor a fogamzásgátlást nélkülözőket kellene segíteni? Hogy lehet, hogy ilyenkor a fogyasztáscsökkentést szembeállítják vele és dicsérik a népességrobbanók kicsi ökolábnyomát? Látszólag saját érdekeik ellen lépnek fel, amikor inkább szegénységbe akarnak süllyedni, szeretteik és esetleges utódaik nevében is. Valójában a sokezer éve szaporodás-erőltetéssel agy- és szívmosott társadalom elvárásainak akarnak megfelelni. A fogamzásgátlás segítése még jótékonyságból sem elfogadható a közgondolkodásban, nem hogy érdekből. A fogyasztás csökkentésével, pontosabban annak akár csak képmutatásával bezzeg elismerést lehet kivívni.

Így aztán a társadalom elvárásai és az ahhoz igazodni igyekvők a társadalom és saját maguk világnyomorba süllyedését szolgálják. Ugyanis a népességrobbanás miatt a kecskenyáj is éhezik és a káposztaföld is tönkremegy. A leghatékonyabb megoldás életvitelünk karbonsemlegesítése, a fogamzásgátlást nélkülöző százmilliók segítésével: https://bocs.eu

Ha igazságosság lenne és a Föld nem lenne túlterhelve, akkor
– az egész emberiség a mai magyar szint FELE ALATT kellene éljen, és
– pl. csupán csak a szegénységében is háromszorosan túlterhelt Indiából egymilliárd embernek kellene elvándorolnia,
– pl. Magyarországnak legalább 4 millió ázsiait, afrikait kellene befogadnia …

Az álzöldeknek a fogyasztáscsökkentésről papolás csak ürügy, hogy elhárítsák humanitárius kötelességüket. Ha nem lenne ökológiai válság, szegénység, túlnépesedés stb., a fogamzásgátlást nélkülözők segítése akkor is alapvető humanitárius és emberi jogi kötelesség!

Valószínűleg képmutatók, s ráadásul nem csak a szegényeket, de saját magukat és szeretteiket is világnyomorra ítélik. Hány fogyasztáscsökkentésről papoló meri kiszámítani az ökolábnyomát és mer szembenézni azzal, hogy 1.6 gha alatt kellene élnie. Ráadásul a népességrobbanás miatt ez az egy főre jutó eltartóképesség egyre csökken. Továbbá az ökolábnyom számítás a romlás több tényezőjét nem tudja még figyelembe venni (víztáblák süllyedése, talajok vékonyodása stb. stb.), tehát az eltartóképesség ugrásszerűen romolhat, ahogy az észlelés pontosabb lesz és az összefüggések világosabbak.

Olyasmiket állítani, hogy még a mainál is több embert el tudna tartani a Földa bioszféra komplexitását semmibevevő tudománytalan, önhitt felelőtlenség és a jövő generációk nyomorúságra ítélése. A Föld szárazodik, az intenzív mezőgazdaság miatt a talajok pusztulnak (erózió, a talajéletet a műtrágya, rovarirtó, gyomirtó irtja stb.), a beporzók gyérülnek … Fosszilis energia és víz nélkül egy-két milliárd ember élelmezhető csupán. Az egy főre eső élelemtermelés évtizedek óta csökken. S ez még csak egyetlen vészfolyamat, a táplálkozás. Jónéhány más vészfolyamat önmagában is végzetes lehet.

Csak (még mélyebb) szegénységbe süllyedve nem terhelné túl a területének eltartóképességét az emberiség 80%-a (az alábbi térképen a piros országok).

Ki szeretne világnyomorba süllyedni? | BOCS Civilizációtervezés Alapítvány

 

A térkép mutatja, hogy Oroszország talán a földi élet – és így az emberiség – utolsó menedéke: az egyetlen nagy terület, amely még nincs túlterhelve és fogy rajta az emberi népesség.

A többi, a térképen még zöld nagy terület ökológiai tartalékait az ottani ill. a bevándorlás okozta népességrobbanás rohamosan teszi tönkre. Argentína és Svédország öko-tartaléka bő fél évszázad alatt felére fogyott, Kanadáé harmadára, Brazíliáé és Bolíviáé negyedére, Ausztráliáé és Kolumbiáé ötödére, Perué és Namíbiáé hatodára, Madagaszkáré hetedére, Kongóé és Angoláé tizedére, s mindenhol csak a népességnövekedés miatt, hiszen a fejenkénti ökolábnyom nem nőtt.

Az intenzív mezőgazdálkodás óta, kb. tízezer éve a nagyobb népesség nagyobb erőt jelentett, így a népességrobbanók (fél évezreddel ezelőtt pl. a nyugat-európaiak, egészen a 20. századig) általában elözönlötték a természettel egyensúlyt tartó népességűek területeit és azokat is tönkretették.

A Föld rohamosan súlyosbodó túlterhelése mára már az emberiséget és az egész élővilágot a létében fenyegeti. Az egyetlen esély a népességrobbanás visszafordítása, a nők felszabadulása. „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet..” (Máté evangélium 5,5) De ahol végre már csökken a népesség, ott fenyeget a világ még mindig népességrobbanó többségének inváziója, kizsákmányoló nyomása.

Hogyan tudja egy nem túlnépesedő régió megvédeni a területe ökológiai értékeit a világ agresszív, népességrobbanó többségétől?

A gépek és fegyverek megváltoztathatják az erőviszonyokat úgy, hogy ne legyen annyira döntő tényező a népesség nagysága. Ez enyhítette a 19. századtól a hatalmi szaporodás-erőltetést. Addig mindenféle hatalomnak érdeke volt az ember-túltermelés, hogy legyen sok kiszolgáltatott, ezért olcsó munkás, szülőgép, katona. A “fölösleg” nem okozott nagy gondot a hatalmaknak, elpusztították az éhínségek, a járványok, a háborúk.

A fosszilis energiabőség olyan egészségügyi, mezőgazdasági stb. “fejlődést”, s ezáltal felgyorsult népességrobbanást hozott, hogy az embertúltermelés már veszélyessé vált a hatalmakra (egyre több és nagyobb rabszolgalázadás, forradalom, szabadságharc, munkásmozgalom, nőmozgalom, munkanélküliség stb.). Ezért már régóta nem érdek a túlnépesedés, de a sok évezredes vallási-kultúrális-társadalmi szaporodást erőltető agy- és szívmosás iszonyú mélyen gyökerezik a kollektív pszichében. Ezért az emberiség túl lassan kap észbe ahhoz képest, hogy a túlnépesedés pusztító következményei milyen gyorsan csapnak le rá. Szerencsére a globális tőke egyre több felvilágosult csoportja (pl. Gates, Warren, Rossmann) helyezi a népességrobbanásból származó rövid távú profit elé a hosszabb távú túlélés érdekét, ezért támogatja a fogamzásgátlás emberi jogát.

Az élővilág és így az emberiség utolsó reményei azok a még ökológiailag nem túlterhelt területek, amelyek meg tudják védeni magukat a népesedés és bevándorlás okozta túlnépesedéstől, valamint a világ túlnépesedett többségének kizsákmányoló rohamaitól.

A népességrobbanók mindig agresszívek,
legelőször is a saját lányaikkal, asszonyaikkal, akiket tenyészállat sorban tartanak, s ezáltal a jövendő gyermekekkel, akiket erőszakkal rángatnak a földi létbe szolgának, különben nem tudnának népességrobbanni,
másodszor a gyerekeikkel és szegényeikkel, akiket szolgasorban tartanak, különben nem tudnák a robbanó népességet ellátni,
harmadszor a területük élővilágával (“Irts ki mindent, amit nem tudsz megenni vagy nem táplálja a táplálékodat” – Quinn),
negyedszer a szomszéd népekkel (különösen amikor a saját területüket már túlterhelték), akiktől újabb tönkretehető területet akarnak zsákmányolni.

Az első pont mentheti meg a földi életet: a nők felszabadítása a férfiak elől elrejthető fogamzásgátlók (iud, implant, inject) titkos fegyverével. Támogasd a fogamzásgátlást nélkülöző százmilliókat segítő szakmai szervezeteket!

——————–

——————–

Vannak ellenkező vélemények, pl. Ürge-Vorsatz Diána (forrás, 30.18-tól: Axióma)

A videó forrása: Axióma Youtube csatorna

————

Két tőkés (“gazdag idős fehér férfi”) beszélget arról, hogy évezredekig jól működött a szolgagyártás, biztosítva a kizsákmányolható tömeges munkaerőt, ágyútölteléket és szülőgépet.
Egyik: – Most viszont aggasztó, hogy a több évezrede folyó szaporodás-erőltetés túlszaladt, s a népességrobbanás miatt már a mi jóléti világunkat is ökológiai összeomlás fenyegeti.
Másik: – Ne aggódj, Ürge-Vorsatz Diána szerint “ha az alső egytized (ahol a népességnövekedés történik) akármennyire is fejlődik, még mindig nem lesznek észrevehetők sem a környezetszennyezési statisztikákban”.
Nyugodtan tenyészállat sorban tarthatjuk továbbra is a szegény fiatal színes nők (!) százmillióit. Megfoszthatjuk őket a fogamzásgátlás lehetőségeitől. Jelenleg is másodpercenként 4 nő esik akarata ellenére teherbe. Ezáltal minden egyes napon közel negyedmillióval nő a szolgáink száma.
Egyik: – Jó érzés, hogy még a környezet védelméhez is hozzájárulunk azzal, ha kellően kizsákmányoljuk és nyomorúságban tartjuk a szegény milliárdokat. Akkor nem is súlyosbítják az ökológiai válságot.
Másik: – Ürge-Vorsatz Diána feltehetően nem úgy értette, mégis pontosan megfogalmazta, hogy a szolgagyártást erőltetők “a saját luxusukat, életszínvonalukat masasabbrendűvé emelik, mint mások családtervezéshez való jogát”. Meg is teszünk mindent, hogy a nagy emberi jogi felhajtásból teljesen kimaradjon a fogamzásgátlás (hiába sorolta az ENSZ már 1968-ban az emberi jogok közé).
(Az idézetekben lévő elütések az eredetit követik.)
Ezzel szemben a klímarongálás adatok:
A jómódú világ (OECD, az emberiség kb. egyhatoda) fejenkénti üvegházgáz kibocsátása 2020-ban 9.85 tonna/fő, 2007-ben még 12.83 t/fő, azaz másfél évtized alatt kb. egynegyedével csökkent.
Ezzel szemben a szegényebbek (nem-OECD) fejenkénti kibocsátása a 2007-es 4.63 t/fő-ról 2020-ra 5.06 t/fő-re, azaz másfél évtized alatt majdnem egytizedével nőtt.
Azaz a szegényebbek kibocsátása ugyan csak bő fele a jómódúakénak, de növekszik, míg a jómódúaké reménytkeltően csökken.
A teljes ökolábnyom még árulkodóbb: az emberiség fejenkénti ökolábnyoma évtizedek óta nem nőtt. A Földet kizárólag a népességrobbanás terhelte túl.
Éppen a népességnövekedés ellen lehet a legkönnyebben tenni, mivel százmilliók vágyálma a kevesebb gyerek, de nincs joguk, tudásuk, eszközük védekezni.
A leghatékonyabb klíma-, környezet- és természetvédelem a fogamzásgátlást nélkülözők segítése. Ez a felelős szülőség alapfeltétele. Ráadásul humanitárius és emberi jogi kötelesség is.
“2. ahol a népesség nő, ott évtizedek óta kb nulla a fogyasztás, a környezetszennyezés. Nem az ő betevő rizsük megtermelése, hanem a mi steak-jeink, tusfúrdőnk (pálmaolaj), stb az, ami az ő őserdőiket is kiirtja. Viszont mi, a világ felső csupán egytizede felelős a környezeti hatások feléért!!
3. minden számítás szerint, ha az alső egytized (ahol a népességnövekedés történik) akármennyire is fejlődik, még mindig nem lesznek észrevehetők sem a környezetszennyezési statisztikákban.
4. a népességnövekedés ellen nem tudunk semmit tenni” (Ürge-Vorsatz Diána – unofficial )

 

——–

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .