A szaporodás erőltetése járványokhoz vezet

Forcing reproduction leads to epidemicsKomolyan felvetődik a kérdés – mellyel a közbeszédben keveset foglalkoznak -, hogy a szaporodás erőltetése a vallások részéről mennyiben felelős a járványokért. Nem ez-e ténylegesen a bűn?

A vallások általában a különféle birodalmak érdekét szolgálják ki a szaporodás erőltetésével: kell a sok olcsó rabszolga, proletár, jobbágy, munkás, katona, élőerő. Márpedig az az olcsó, amiből túltermelés van. Ez a trón és oltár szövetségének legfontosabb pontja. Sok mindenre rá lehet venni az embereket erőszakkal, de szaporodásra többnyire csak agy- és szívmosással. Simonyi Gyula írása

1.

„Az egész világ csak egy kórház, / ahol megszámlálhatatlanul sok ember, / még a bölcsőben ringó gyermekek is / súlyos betegen fekszenek” – recitálja drámai akkordok fölött a tenor szólista Bach 25-ös kantátájában, ami 1723. augusztus 29-én, Lipcsében szólalt meg először. Az 1720-as marseille-i pestis, ahol a lakosok több mint fele meghalt két év alatt, megrázta egész Európát.

A szaporodás erőltetése járványokhoz vezet | Bocs Civilizációtervezés AlapítványMichel Serre (1658–1733): Marseilles, 1720, pestisjárvány (Wikipédia)

A középkor így kérdezett: Vajon milyen bűn okozza a járványt? A járvány Isten büntetése? A vallásosság kiengeszteli Istent, gyógyítja a betegséget?

Kijózanít az ilyen jámbor hiedelmekből a vallásokhoz kapcsolódó járványveszély. Pl. a szenteltvíz tartókat ki kell üríteni, mert fertőzhet a szenteltvíz, sőt, bármilyen istenkáromlásnak tűnik, maga a szentostya és a kehelyben lévő bor is. A békességet szimbolizáló kézfogás a misében, sőt maguk a vallási összejövetelek is járványveszélyesek, a világ több helyén járványgócokká váltak.

Üres a Szt. Péter tér, a Vatikán bevétele felére csökkent és minden nagyobb vallási esemény el van halasztva vagy virtuálisan zajlik.

Ennél sokkal durvábban lerombolja a jámbor hiedelmeket a tudományos kérdésföltevés: Maga a szaporodást erőltető vallás is a járványok egyik oka?

Hiszen a természeti törvények ok-okozati viszonyai közt, amik egy-egy járványhoz vezettek, szerepelhetnek – vallási vagy nem vallási – tetteink is. Lehet vallásosabban kérdezni: Megérdemeltük a járványt? Bűneink büntetése? S a tudomány ok-okozati válaszát is lehet lehet vallásos nyelvre fordítani:

Igen, a szaporodást erőltető vallás maga egy súlyos (következményekkel járó) bűn.

2.

Hogyan vezet a túlnépesedés járványokhoz?

Egyszerű példaként: a népességrobbanó emberiség (évente 8 magyarországnyival több a szegény ember a Földön!) irtja az erdőt megélhetése érdekében, vadászik a bozóthúsra, százmilliárdnyi háziállattal él közelségben – s az állatokban élő sokszázezer fajta vírus közül egyre gyakrabban ugrik át valamelyik az emberre e természetpusztítás és klímamegbolondítás során. A gyors terjedés pedig a túlnépesedés okozta világméretű szállítás és közlekedés, valamint az emberek összezsúfolhatóságára tervezett infrastruktúra következménye.

A népességrobbanás nem csak a járványveszélyt növeli, de teljes ökológiai és civilizációs összeomláshoz is vezet. Miért nem észleljük a már elkezdődött összeomlást?

Akiknek a hangja hallatszik, azok általában ma még a nyertes oldalon vannak. A vesztesek gyenge csoportok, amelyek nem hogy az érdekeiket nem tudják megvédeni, de még a hangjukat se tudják hallatni: szegények, szülőgép sorba elnyomott nők, gyerekek, élővilág, jövő generációk.

Kit érdekel? Pusztuljon a gyenge? A történelemben általában ez történt.

Most az a különbség, hogy a gyengék pusztulása már az erőseket, a győzteseket is magával rántja a pusztulásba.

3.

De hogyan lettek a vallások, főleg a katolicizmus, ilyen szaporodás-erőltetők?

Ha Jézust megkérdezték volna, mennyi idő múlva lesz kétszer annyi ember a Földön, a válasz 1500 év lett volna. A mai sebességgel 1500 év alatt 1 emberből nem 2 fő, hanem 1000000000 fő lenne. Jézus sehol nem buzdított szaporodásra, nem is idézte a “Szaporodjatok, sokasodjatok …” mondatot a Teremtéstörténetből, pedig ez valószínűleg – és sajnos – a Biblia legtöbbet idézett mondata. Ráadásul a keresztény közgondolkodás parancsnak tekinti, pedig úgy kezdődik: És Isten megáldotta őket… Tehát műfajilag áldás, aminek a beteljesüléséről is tudósít a Biblia, tehát mára már rég nem érvényes.

A vallások általában a különféle birodalmak érdekét szolgálják ki a szaporodás erőltetésével: kell a sok olcsó rabszolga, proletár, jobbágy, munkás, katona, élőerő. Márpedig az az olcsó, amiből túltermelés van. Ez a trón és oltár szövetségének legfontosabb pontja. Sok mindenre rá lehet venni az embereket erőszakkal, de szaporodásra többnyire csak agy- és szívmosással.

A sok évezrede folyó népesedési versenyre főleg félelmekkel és a termékenységet elkerülő szex tiltásával lehet rávenni a népet:

nacionalista félelmekkel (más népek túlszaporodnak minket, erősebbek lesznek gazdaságilag, katonailag),

vallási félelmekkel (igen, túlnépesedés van – nyilatkozzák vallási vezetők -, de mi még kevesen vagyunk, a szaporodóbbak háttérbe szorítják a mi igaz hitünket),

az egyén hanyatlásának félelmeivel (ki tart majd el öregkorodban, ki ápol betegségeidben, nemi beteg leszel, megőrülsz az önkielégítéstől),

– s legdurvábban a szégyen, bűntudat, kirekesztés fenyegetésével (beteg és perverz és bűnös minden szex a monogám hetero gyereknemzésen kívül).

4.

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus írta Az őrült majom c. könyvében (1970) a fiataloknak:

Minden, aminek valamilyen köze van a házasságon kívüli nemi élethez, az bűnös: ez az érzés az örökség, melyet a vallás hagyott reánk. De úgy látszik, fiataljaink ma lerázták magukról ezt a természetellenes örökséget, ennek eredményeképpen remélhetőleg már a közeljövőben helyesebben, fogékonyabban, észszerűbben ítéli meg a világ a nemiséget…
Fiatal koromban nemi kapcsolatokat házasságon kívül fenntartani bűnnek számított, a szüzesség erénynek… Mindezek a szokások az erkölcsösség igényével léptek fel, de véget nem érő szenvedéseknek voltak az okozói…
Azután jött a penicillin és a ‘pirula’, és világszerte fellazult az egész erkölcsi szerkezet. Úgy látszik, régi erkölcseink alapja a terhességtől és a nemi betegségektől való félelem volt… Egy nemi betegségekkel és törvénytelen gyermekekkel terhelt társadalom nem lehetett volna szilárd…
A gyötrő szexuális korlátainktól való felszabadulás lényeges fordulópontja az emberiség élettörténetének.
Szememben fiatalságunknak egyik legnagyobb érdeme – hatalmas erkölcsi bátorságának jele – az, hogy az egyik legerősebb emberi érzésnek, a szexuális vonzódásnak képes volt visszaadni a tisztaságát és méltóságát.
Ezzel sokkal gazdagabbá és derűsebbé tették az emberi életet, és engem személy szerint arra késztettek, hogy sajnáljam, miért nem születtem ötven vagy hatvan esztendővel később…
Ha ifjúságunk képes volt egy új, egészségesebb szexuális kódot alkotni, ha képes volt elvetni a nemiséggel kapcsolatos mélyen gyökerező, hagyományos színlelést és szemforgatást az őszinteségért, becsületességért és méltóságért, nincs okunk kételkedni abban, miért ne lehetne új erkölcsi szemlélet kialakítója minden más – számunkra létkérdést jelentő – területen.
Az ifjúság megpróbálja helyettesíteni a szűk látókörű nacionalizmust az emberi szolidaritással, a háborút a békével…

Sohase adják meg magukat, tartsanak ki mindig, a fenyegetések és megtorlások dacára.

5.

Valahányszor egy Elvevő pár arról beszél, milyen csodálatos lenne egy nagy család, újra és újra a Jó és Rossz Tudásának Fája alatti jelenetet játsszák el:
– Természetesen jogunkban áll úgy felosztani az életet ezen a bolygón, ahogy az nekünk tetszik.
– Miért állnánk meg… lehet akárhány gyermekünk, legfeljebb beszántunk további néhány száz hektár esőerdőt … és kit érdekel, ha ennek következtében még egy tucat faj eltűnik?

Irts ki mindent, amit nem tudsz megenni! Irts ki bármit, ami azt eszi, amit te eszel! Irts ki mindent, ami nem táplálja azt, amit te eszel! Ez szent munka az Elvevők kultúrájában. Minél több vetélytársat pusztítotok el, annál több embert hozhattok a világra s így a pusztítás a létező legszentebb munkává válik.

Határtalanul fogok növekedni. Behatároltnak lenni rossz. Lehet, hogy széttaposom és romba döntöm a kertet. Lehet, hogy az ivadékaim úgy fognak hemzsegni a Földön, mint a sáskák, letarolják azt, amíg bele nem fulladnak a saját szennyükbe, végül már ki nem állhatják egymás látását sem, és megőrülnek. Mégis folytatniuk kell, mert korlátlanul növekedni jó, a törvény korlátait elfogadni pedig rossz.
(Daniel Quinn: Izmael)

6.

Hogyan állhatnak a vallások a jó oldalra?

Öt éve jelent meg az “ökoenciklika”, de sajnos nem foglalkozik a népesedéssel, egyedül az 50. pontban említi, ott is elutasítóan. Remélhetőleg jön majd egy ÖKO-enciklika, ami elsöpri a fogamzásgátlás – nem csak tudománytalan, de teológiailag is téves – tiltását. Az állatok azok (néhány fejlettebb fajt kivéve), amelyek nem szexelnek, csak nemzenek.

Többek közt a termékenységtől független szex különbözteti meg az embert az állatoktól, ez az emberré válás döntő lépéseinek egyike. A Humanae Vitae enciklika állatnak tekinti az embert. Ráadásul megfosztaná a nőket a fölerősödésük, a szegényeket pedig a fölemelkedésük döntő eszközétől.

(103 ország 60 évének klaszteranalízise mutatja – magyarul, németül és angolul adtuk ki -, hogy a szegénységből kiemelkedés kulcsa a fogamzásgátlás elérhetősége.)

Már 1977-ben foglalkoztunk ökológiával a székesfehérvári Bazilika ifjúsági hittanján. Sokszor megkaptuk, hogy úgy látszik nem hiszünk a gondviselésben. Pedig a vallásnak nem szabad “hopium”-má (hope+opium, remény-ópium) válnia. A baleset-teherbeesések megelőzése közös érdeke:

– a már meglévő gyermekeknek (és szüleiknek), hogy maradjon élhető Föld nekik,

– és a jövendő gyermekeknek (és szüleiknek), mert sok testi-lelki nyomorúságot okoz a születőknek és a szüleiknek is, amikor felkészületlenül, idő előtt, balesetként történik a teherbeesés.

Pl. több mint egymillió újszülött hal meg évente amiatt, hogy két szülés közt még másfél évet se tudtak várni, s az anyai szervezet még nem tudott regenerálódni – ilyenkor háromszoros a csecsemőhalálozás. A tinédzser anyák halálozása is sokkal magasabb, és kicsinyeik alultápláltabbak, betegesebbek, elhanyagoltabbak…

Néhány rémisztő számot kitettünk a főoldalunkra is.

Szerencsére a katolikusok óriási többsége se fogadja el a vatikáni agglegények tiltását. Viszont a klérus egy diktatórikus elemet igyekszik belevinni a kormányzásokba. Országonként változóan – hol mennyi politikai ereje van – azt várja a kormányoktól, hogy kényszerítsék rá az egész népre (a nem vallásosokra is!) a fogamzásgátlás tiltását. Azt a tiltást, amit a szószékről még a templombajárókra se sikerül rákényszeríteniük. Ferenc pápának a fogamzásgátlás témában is óriási ellenállással kell küzdenie.

7.

Természetesen a vallásosság sokféle megnyilvánulásának (és ugyanúgy ezek nem-vallásos formáinak is!) lehetnek gyógyító, immunrendszert erősítő hatásai: a szemlélődés és elmélyülés, a bizakodás és jókedély, a barátság és közösség, az együttérzés és segítőkészség, a játék és mozgás, a zenehallgatás és saját éneklés… Erre már a középkorban is felfigyeltek:

Sokan pusztán a félelem és a képzelődés nyomán kapják el a pestislázat, ezért is kell jókedvűnek lennünk, […] továbbá rendkívül hasznos, ha dalokat vagy szép hangszeres zenét hallgatunk, zenélünk, vagy halkan éneklünk. (Niccolo Massa olasz orvos, 1540)

Járvány idején rendszeresen frissítsük fel lelkünket valamilyen jámbor tevékenységgel … legjobb a zene, ha például valaki képes lanton játszani, ahogyan én. (Nicolas de Pancel francia orvos, 1581)

Segít a zene, ha nem elandalításra, kábításként, önámításra használjuk, hanem mellette cselekszünk is. De nem kell ezernyi zöldködéssel, bogarassággal, hopiummal gondban lenned. Élj, ahogy szeretnél, csak segítsd a fogamzásgátlást nélkülözőket.

Nem akarsz járványokat és civilizációs betegségeket, karantént és elidegenedést, munkanélküliséget és szegénységet, magánéletet és szabadságot túlkorlátozó rendszereket, zsúfoltságot és szennyezést, természetpusztítást és klímamegbolondulást, bűnözést és konfliktusokat? Segítsd a fogamzásgátlást nélkülöző százmilliókat, a lányok tanulási lehetőségeit, a nők fölerősítését, s kiemelten a vatikáni fogamzásgátlás-tiltás elsöprését: ez a népességrobbanás és klímamegbolondulás leghatékonyabb visszafordítása.

Szerző: Gyula I. Simonyi, a BOCS Civilizációtervezés Alapítvány elnöke
Honlap
Facebook oldal
Forrás: felszabter.blog.hu | LaszloGalambos

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .