A börtönviselt magyar katonaságmegtagadókat (CO – conscientious objector, lelkiismereti tiltakozó) még több mint három évtizeddel a rendszerváltás után sem rehabilitálták!

A börtönviselt magyar katonaságmegtagadókat még több mint három évtizeddel a rendszerváltás után sem rehabilitálták!

Fotó: Evangélium, amit laponként egy szótár lapjai közé bekötve tudtam becsempészni a börtönbe.
Photo: my Gospel which I managed to smuggle into prison, bound between the pages of a dictionary.

 

A lelkiismereti katonaságmegtagadók európai szövetségének segélyvonala a katonáskodást megtagadóknak és előle menekülőknek.

Az EBCO (Európai Iroda a Katonaságmegtagadásért) 2021 évi jelentése a katonaságmegtagadás európai helyzetéről, benne a BOCS helyzetjelentése: Annual Report, Conscientious Objection to Military Servise in Europe, 2021

Vukics Ferenc: Ki érdemel Nobel-békedíjat Ukrajnában? A lelkiismereti okból a katonáskodást megtagadókat támogatja Jurij Szeljacsenkó és szervezete, az Ukrán Pacfista Mozgalom (UPM). De a Béke Nobel-díjakat nem a katonaságmegtagadók kapják, azokat inkább bebörtönzik. Pedig milyen egyszerű lenne, ha a háborúk érdeklődés hiányában elmaradnának.

Who Deserves a Nobel Peace Prize in Ukraine?

“Mintha mi, magyarok még ma sem vennénk körül kellő tisztelettel azokat, akik az ősibb, magára a szelíd Jézusra visszamenő hagyomány követése miatt a pártállam idején üldözést szenvedtek. S ha akkor nyíltan nem állhattunk melléjük, akkor legalább ma, a szabadság korszakában pótoljuk mulasztásunkat,” – írta a katonaság-megtagadókról Boór János a Mérleg 90/4. számának főszerkesztői bevezetőjében.

Tanulmány, a félelem az evangéliumokban: Simonyi I. Gyula: Szemben a félelmetes, dollármilliárdos érdekekkel

English: Gyula I. Simonyi: Do Not Fear, But Trust! (The Gospels about Fear, 1979)

BörtönmemoárHabos László: Acél ajtók mögött

Keresztény katonai szolgálatmegtagadók Magyarországon 1979 és 1989 között, különös tekintettel a Bokor római katolikus bázisközösségre: Csapody Tamás: Elmélet és gyakorlat

 

“Több évszázados hagyomány bennünket, magyarokat, arra tanított, hogy ha hadba hívnak, semmi se kérdezzünk. Ilyesformán cselekedtem én is, de a háború első három éve alatt égető vágy kerített lassan hatalmába, hogy a tudományhoz visszatérjek. Ugyanakkor mindinkább undorított a katonai szolgálat erkölcsi gyalázata is…Ezért egyik nap kinn a csatamezőn fogtam a puskámat és átlőttem a karcsontomat… Így visszakerültem a fővárosba, ahol doktorátust szereztem…” (Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok, Gondolat, 1983.).

Kárhozattal fenyegette a fasiszták oldalán harcolni nem akaró katonaság-megtagadókat az 1942-ben teljes egyházi jóváhagyással kiadott katona-imakönyvben a tábori püspök.

1994. május 14: Tábornoki rangot kapott az új magyar katolikus tábori püspök. Elődjét, Dr. Hász Istvánt 1929. március 1-jén Horthy Miklós kormányzó a Magyar Királyi Honvédség tábori püspökévé nevezte ki, 1944. július 1-jén altábornagyi rangot kapott.
Az új tábori püspökség még nem kért bocsánatot a legutóbbi tábori püspök, Dr. Hász István által 1942-ben teljes egyházi jóváhagyással kiadott imakönyvért, amelyben a katonaságmegtagadókat kárhozattal fenyegette és a hitleri agressziót a szovjet ateizmus elleni szent háborúnak állította be:
“Végtelenül elszomorító és sajnálatraméltó az a körülmény, hogy a hadsereg kötelékében még mindig találhatók olyan egyének, kik hűtlenül, esküszegően, önként elhagyják azt a zászlót, amelyre felesküdtek. Megfeledkeznek a Haza iránti nagy kötelességeikről, azt hiszik, hogy így büntetlenül boldogan élhetnek. A mardosó lelkiismeret azonban nem ad nyugtot, bármerre mész, nyugalmat sehol sem találsz. Helyzeted minden pillanatban szörnyűbb és szörnyűbb lesz, – üldözőidet mindig ott fogod látni magad körül. Testvérem, ne engedd magad senkitől félrevezettetni… Ne feledd azt, hogy ha itt a földön az igazságszolgáltatás sújtó keze nem érintene, az igazságos Istentől, az örök bírótól méltó büntetésed elnyered!”
A katolikus honvédek ima-, énekes- és oktatókönyve. A Római Katolikus Tábori Püspökség kiadása. Nihil obstat. Imprimatur. Budapest, 1942. (Ld. pl. http://hunhir.info/Tompo-testver/2012/12/22/A-keresztenyseg-egyaltalan-nem-a-hatterhatalommal-szembeni-passzivitast-hirdeti-hanem-a-kereszt-es-a-kard-egyseget/
Hasonló útmutatást adott Asbóth Gyula evangélikus alesperes és Biró Sándor református lelkész a Protestáns Tábori Püspökség gondozásában kiadott (1946-ban indexre tett) imakönyvükben (Fegyverben, 1943).
Lorenzo Milani olasz katolikus pap ellen 1965-ben “bűn­cselekmény elkövetésére felbujtás” miatt indult eljárás, mivel írásaiban nyilvánosan védelmébe vette a börtönnel fenyegetett katonaság-megtagadókat és szembeszállt a tábori lelkészséggel..

 

A hitleri hadsereg katonaságmegtagadóit, szökevényeit és “a harci szellem rongálóit” a hitleri katonai bíróságok tízezerszám ítélték halálra, börtönre. Noha a náci bíróságok áldozatait a II. világháború után rehabilitálták és kárpótolták, a katonai elítélteket nem. Erre Németországban csak fél évszázaddal később került sor, egy 1990-ben alakult szervezet sok éves szívós munkája eredményeként:

Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz e.V. 
Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz Wikipedia®

 

Alább egy hasonló magyar munkához gyűjtjük a háttéranyagokat.

A Council of Europe már 1967-től kiállt a katonaságmegtagadás jogáért (Resolution 337 (1967), Recommendation 816 (1977), Recommendation 1518 (2001)): “The right of conscientious objection is a fundamental aspect of the right to freedom of thought, conscience and religion enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the European Convention on Human Rights.”

A katonaságmegtagadás emberi jog (jogi dokumentumgyűjtemény): OHCHR and conscientious objection to military service

 

UN Human Rights Committee finds multiple violations in a landmark case of Greek conscientious objector to military service”: Joint press release on the UN Human Rights Committee’s finding in the case of a Greek conscientious objector, January 18, 2022

Missing Piece for Peace book which has many chapters/references to conscientious objection

 

A börtönviselt magyar katonaságmegtagadókat még több mint három évtizeddel a rendszerváltás után sem rehabilitálták! Bayatyan Örményország elleni ügye (23459/03.)

CASE OF BAYATYAN v. ARMENIA

A börtönviselt magyar katonaságmegtagadókat még több mint három évtizeddel a rendszerváltás után sem rehabilitálták! Törölték a lelkiismereti szolgálatmegtagadókat a bűnügyi nyilvántartásból (Cseh és szlovák bíróságok döntései.)

Records Are Cleared After Decades of Criminalizing Conscientious Objectors

Eintragungen im Vorstrafenregister von Wehrdienstverweigerern aus Gewissensgründen nach Jahrzehnten gelöscht

 

Olasz példa a katonaságmegtagadásért börtönben töltött idő bírói úton nyugdíj szolgálati időként elismerésére 

 

A person can have conscientious objector status based on a belief that has a similar position in that person’s life to the belief in God. (US Supreme Court, 1965)

A börtönviselt magyar katonaságmegtagadókat még több mint három évtizeddel a rendszerváltás után sem rehabilitálták! Felmentették a 90 éve elítélt Martin Boort

Martin Boor: Exonerated by Slovakia 90 Years After Conviction

Martin Boor: Gerichtsentscheidung in der Slowakei nach 90 Jahren aufgehoben

A börtönviselt magyar katonaságmegtagadókat még több mint három évtizeddel a rendszerváltás után sem rehabilitálták! “Az egyházi vezetők számos alkalommal együttműködtek az állam szerveivel. Így például olyan hitéleti formák elleni fellépésben, amelyek bírálták az egyházi hierarchiát is (bázisközösségi mozgalmak, lelkiismereti katonai szolgálatmegtagadók stb.). 1971 után nem kerültek börtönbe egyházi személyek. Ám a kisegyházi aktivisták diszkriminációja és a lelkiismereti szolgálatmegtagadók bebörtönzése egészen a nyolcvanas évek közepéig gyakorlat maradt.

A kommunista rezsimek állami alkotmányokat alkottak. Ezek biztosították az említett emberi és polgári jogokat – így az emberi méltósághoz való jogot, a vallás- és gyülekezési szabadságot, vagy az önkifejezés jogát. Ugyanakkor más jogszabályok, intézmények és gyakorlatok széles hálója fojtotta meg ugyanezen jogokat.”

A kommunista rezsim jogsértései Magyarországon
Országjelentés

„AZ NEM LEHET UGYANIS,
HOGY SÚLYOS BŰNTETT
NE LEGYEN BÜNTETHETŐ”
Fodor Gábor javasolta, hogy a sajtórendészeti vétségek és a katonai szolgálatmegtagadás miatti büntetések semmisségét is mondják ki (előbbi végül bekerült a törvényszövegbe). … mind Kőszeg Ferenc, mind pedig Szigethy István további bűncselekményekkel kívánta bővíteni a törvényjavaslatot: az embercsempészés, a népek szabadsága elleni bűncselekmény, a sajtórendészeti vétség, a közveszélyes munkakerülés, a rémhírterjesztés és a katonai szolgálat megtagadása miatt kiszabott büntetések semmisségével.” (Végül a katonaságmegtagadást az MDF vezette parlamenti többség nem engedte rehabilitálni.)

Jogi fejezetek a magyarországi igazságtétel és kárpótlás történetéből

Élet és mű egységben
A börtönviselt magyar katonaságmegtagadókat még több mint három évtizeddel a rendszerváltás után sem rehabilitálták!  Emberi Erőforrások Minisztériuma – támogató levél

“A kérelmében foglaltakkal egyetértek, és támogatandó célnak tartom a vallási okból visszautasított katonai szolgálat miatt börtönben töltött idő nyugdíjhatóság által elismerését.”

CO rehabilitáció | Havasy Gyula - A magyar katolikusok szenvedései “1982 karácsonyán ifj. Simonyi Gyula törvénymódosító javaslatot küldött sok világi és egyházi személynek a szociális szolgálat bevezetéséért. Az Alkotmány 63. par. (1) bekezdése – lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlásának biztosítása – és a 70. par. (2) – a kötelező katonai szolgálat – egymásnak ellentmond.”

“Hozzám küldött január 1-én kelt levelére alábbiakban válaszolok: A római katolikus egyház hitelvei nem tiltják a fegyveres katonai szolgálatot és történelmünk során hívei részére soha nem igényelték – ezt helyettesítendő – polgári szolgálat bevezetését. … Budapest, 1983. február 4. Miklós Imre” (Állami Egyházügyi Hivatal)

Aczél György válasza

Könyvrészlet (pdf)     A teljes könyv (pdf)

Martyrs Of The Catholics In Hungary 1944-89 CO (book excerpt)

Martyrium Der Katholiken In Ungarn 1944-89 CO (Buchauszug)

 

 

A szaporodás erőltetése agresszió! A felelőtlen nemzés erőszak!

Persze a zsoldosok is olcsóbbak, ha túlkínálat van belőlük, meg a robotolók és a szülőgépek alkupozíciója is egyre gyengül, amikor népességrobbanás, ember-túltermelés van. Ezért a profit érdekében máig is erőlteti a szaporodást a globális tőke, a gazdasági, politikai, vallási, katonai érdek.
De sajnos túllőttek a gonosz céljukon, nem képesek követni a világ villámgyors változását, tudásuk elavult. A sok ezer éves birodalmi gondolkodásmód, nők százmillióinak tenyészállat sorban tartása kollektív ökológiai öngyilkossághoz vezet a kinőtt Földön.
Ráadásul a tízezer éve tartó túlnépesedés az emberi agresszivitás, erőszak fő oka. A fosszilis energiabőség korának népességrobbanása ezt a végletekig fokozta.
Vajon a fegyverkezés fogja kipusztítani az emberiséget és az élővilágot atomháborúval? Vagy a túlnépesedés (ami a fegyverkezést is hajtja), egyszerűen csak emberi életre alkalmatlanná téve a Földet?
Konrád Lorenz már 1972-ben megírta, hogy a békéért (sőt, az egész globális válság megoldásáért) cselekvés messze leghatékonyabb módja a fogamzásgátlás segítése: https://bocs.eu/a-civilizalt-emberiseg-nyolc-halalos-bune
Gandhi erőszakmentessége hangsúlyozza, hogy a felelőtlen nemzés erőszak! https://climenews.com/oszinte-erkolcsi-felelosseggel
Békét szeretnél? Segítsd a fogamzásgátlást nélkülözőket! https://bocs.eu

 

2004. nov. 3: A 136 évig fennálló sorkötelezettség megszűnése Magyarországon.

Az utolsó polgári szolgálatosokat is elbocsátották e napon. Elérte célját az 1993. nov. 13-án alakult Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája (HEL), amely a haladó katonatiszteket is vonzotta. Azt mondták: Mit kezdjünk ezzel a csőcselékkel? Kis létszámú jól kiképzett, jól felfegyverzett, jól megfizetett seregre van szükség.

CO rehabilitáció | BOCS Civilizációtervezés AlapítványFotó: A HEL utolsó közgyűlésén Bulányi György Sch. P. beszél, mellette Bródy János és Simonyi I. Gyula (katonaságmegtagadásért börtön, 1983) (2004 november 13. szombat. Kossuth Klub)

Photo: Speech by György Bulányi Sch.P. at the last general assembly of the succesful HEL (League Against Conscription), next to János Bródy (musician) and Gyula I. Simonyi (conscientious objector, prison in 1983) (Saturday 13 November 2004. Kossuth Klub)

 

Az ecological bootprint, csizmanyom még mindig nem számít?

Hallottál már az “ecological bootprint”-ről? Ez a hadseregek ökolábnyoma (csizmanyoma) békében és háborúban. A BOCS 1995 óta magyar csoportja az 1914-ben alapított IFOR globális spirituális békehálózatnak, amely a COP26-tól követeli, hogy a hadseregek klímaterhelését is vegyék bele a számításokba, ne legyenek fölmentve a kibocsátásuk elszámolása alól.